Czy powinniśmy brać leki na alergię przez cały rok?

Leki na alergięAlergia (uczulenie) to choroba przewlekła, którą zalicza się do chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Coraz więcej osób doświadcza dokuczliwych objawów alergicznych. Czy osoba, która ma stwierdzone uczulenie, musi przyjmować leki przez cały rok?

Na co można mieć alergię?

Objawy alergii może wywołać szereg różnych substancji i czynników. Najogólniej rzecz ujmując, można wyróżnić następujące rodzaje alergii:

  • wziewne - uczulające substancje dostają się do organizmu przez drogi oddechowe (czasem przez spojówki);
  • pokarmowe - alergeny wnikają drogą pokarmową;
  • iniekcyjne - alergeny dostają się do organizmu poprzez wstrzyknięcie (np. jad pszczół, leki);
  • kontaktowe - wywołana przez kontakt alergenu ze skórą.

Do najczęstszych alergenów zaliczamy: pyłki roślin wiatropylnych, roztocza kurzu domowego, zarodniki pleśni, sierść kota i psa, mleko krowie, jaja kurze, cytrusy, orzechy, owoce morza i ryby, jad pszczół, niektóre leki, niektóre metale (np. nikiel).

Alergia sezonowa i całoroczna - czym się różnią?

Alergia sezonowa dotyczy takich alergenów, których stężenie w środowisku wzrasta w określonych miesiącach roku. Jest to uczulenie na pyłki roślin, pleśnie zewnętrzne i jad owadów. Z objawami tych alergii można spotkać się jedynie w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Alergie całoroczne, jak sama nazwa wskazuje, mogą wywoływać objawy niezależnie od pory roku. Ich nasilenie w dużej mierze zależy od tego, na jaką ekspozycję na uczulające cząsteczki pozwalamy. Na przykład z roztoczami kurzu domowego mamy kontakt przez cały rok, ale jeśli nie będziemy dbać o czystość pomieszczeń, to objawy alergii będą bardziej dokuczliwe. Podobnie jest z alergenami pokarmowymi czy z sierścią zwierząt. Uciążliwe dolegliwości pojawią się po kontakcie z substancją uczulającą, a może się to stać niezależnie od pory roku.

Leki na alergię - jakie są i kiedy stosować?

Do leków zwalczających objawy alergii zaliczamy leki antyhistaminowe, glikokortykosteroidy i kromony. Kromony są obecnie rzadko stosowane. Glikokortykosteroidy mają działanie przeciwzapalne i najczęściej są stosowane donosowo na alergiczny nieżyt nosa lub wziewnie. Typowo stosuje się je wtedy, gdy występują objawy. Leki antyhistaminowe mają za zadanie blokowanie kaskady reakcji doprowadzającej do powstawania objawów uczulenia. Stosuje się je doustnie i w okresach zaostrzeń choroby.

Zazwyczaj nie ma konieczności przyjmowania leków na alergię przez cały rok. Leki doustne i donosowe stosuje się zwykle przez cały czas trwania narażenia na dany alergen, czyli np. tylko wiosną w przypadku uczulenia na pyłki roślin lub tylko jesienią w przypadku uczulenia na pleśnie zewnętrzne. Farmaceutyki pod postacią wziewną są często zalecane doraźnie, co oznacza, że należy je przyjmować dodatkowo do leków doustnych i donosowych wtedy, gdy chwilowe nasilenie objawów jest bardzo duże[1].

Czy leki antyhistaminowe można stosować przy pierwszych objawach alergicznego nieżytu nosa?

Obecnie coraz więcej mówi się o tym, że duże znaczenie ma jak najszybsze przeciwdziałanie objawom alergicznego nieżytu nosa, czyli stosowanie leków od razu przy pierwszych objawach alergii lub nawet przez pewien czas przed narażeniem na pyłki czy kurz. Jeśli szybko zażyjesz lek na alergię bez recepty, to objawy będą mniej uciążliwe lub nie wystąpią. Stosując lek przeciwhistaminowy II generacji z wyprzedzeniem, nie dopuszczasz do powstania w Twoim organizmie reakcji na alergen[2].

Leki na alergię znacznie ułatwiają walkę z dokuczliwymi objawami chorobowymi. Pamiętaj, żeby nie leczyć się na własną rękę. Leki bez recepty mogą zmniejszyć dokuczliwe objawy, ale najważniejsza jest długoterminowa terapia ustalona z lekarzem.

Bibliografia

  1. "Lista leków stosowanych w chorobach alergicznych". Dostęp: 2 grudzień 2023. [Online]. Dostępne na: http://www.mp.pl/social/article/57988
  2. "Skuteczne leczenie alergicznego nieżytu nosa w szczycie sezonu pylenia - zadanie trudne? Wykonalne? | Terapia". Dostęp: 2 grudzień 2023. [Online]. Dostępne na: https://terapia.com.pl/pl/node/281

Komentarze