Wpływ alkoholu na organizm

Wpływ alkoholu na organizmKrótko po wypiciu alkoholu większość ludzi zacznie już odczuwać jego skutki. Przeczytaj o tym, jak alkohol wpływa na twoje ciało i jak możesz zmierzyć jego poziom we krwi. Coraz więcej wiemy o tym, co naprawdę dzieje się z nami, kiedy pijemy alkohol. Niemniej jednak nadal wiemy za mało.

Napoje - standardowa jednostka alkoholowa

Alkohol znajduje się w wielu różnych płynach, które można pić, ale do najczęściej spożywanych zaliczamy trzy rodzaje napojów: piwo, wino i napoje alkoholowe. Siła działania tych napojów różni się w zależności od rodzaju picia. Spożywając zwykłą objętość różnych napojów, wprowadza się do organizmu mniej więcej taką samą ilość alkoholu. Szklanka piwa (330 ml), kieliszek wina (140 ml) i napój alkoholowy (40 ml), które można kupić w klubach, zawierają mniej więcej taką samą ilość czystego alkoholu tj. 12-15 g. Tę ilość zwykle nazywamy standardową jednostką alkoholową. Napoje alkoholowe: piwo, wino, różnego rodzaju wódki, oprócz alkoholu zawierają także inne substancje, które nadają tym napojom charakterystyczny zapach, kolor i smak. Nie znamy znaczenia takich substancji i uważamy, że wszystkie skutki trzech rodzajów picia są zasadniczo spowodowane zawartością alkoholu. W związku z tym liczba spożytych standardowych napojów alkoholowych staje się miarą tego, czego można się spodziewać.

Co dzieje się z alkoholem w organizmie?

Alkohol jest głównie wchłaniany do krwi z jelit. Krótko po spożyciu alkohol, nawet kilka minut można już zmierzyć jego poziom we krwi. Najwyższe stężenie alkoholu we krwi można osiągnąć 15-30 minut po wypiciu, a duża ilość alkoholu może być prawie całkowicie wchłonięta do organizmu w czasie krótszym niż 1 godzina. Jeśli pijesz alkohol na pełnym żołądku lub razem z posiłkiem, będzie on wchłaniał się wolniej i może to trwać do kilku godzin. W czasie, gdy alkohol przedostaje się do układu pokarmowego (żołądka i jelit), zanim trafi do krwi, nie wpływa na resztę organizmu. Efekt pojawia się dopiero wtedy, gdy alkohol zostanie wchłonięty przez organizm i przetransportowany do organów w ciele.

Zassanie przez żołądek

Część alkoholu może spalić się w żołądku przed zassaniem. Dzieje się tak, ponieważ żołądek zawiera enzymy zdolne do rozkładania alkoholu. Proces ten może się znacznie różnić u poszczególnych osób i ogólnie może być bardziej rozwinięty u mężczyzn niż u kobiet. Małe spożycie alkoholu w połączeniu z posiłkami można spalić, zanim organizm wchłonie alkohol, więc często jest tak, że 10-50 % alkoholu, który pijemy, nigdy nie dotrze do organizmu. Gdy alkohol dostanie się do krwiobiegu, ilość można zmierzyć i oznaczyć w promilach (1 promil to 100 mg alkoholu w 100 ml krwi). Alkohol łatwo przenika z krwi do wszystkich narządów ciała i dalej przez błony otaczające pojedyncze komórki tworzące narząd. Dlatego alkohol znajduje się w każdej komórce organizmu wkrótce po wypiciu. Tak więc każda komórka mózgowa, komórka mięśniowa, komórka skóry itp. będzie zawierać alkohol po wypiciu - to samo dotyczy wszystkich komórek płodu znajdujących się w macicy ciężarnej kobiety, która spożywa alkohol. Stężenie alkoholu w komórkach będzie mniej więcej takie samo jak we krwi. Jeśli masz 1 szklankę krwi, masz ją także w mózgu, skórze, mięśniach, płodzie itp. Odpocznij, gdy alkohol zostanie wchłonięty i rozprowadzony. Po spożyciu alkoholu, wówczas gdy cały alkohol jest zasysany i z grubsza równomiernie rozprowadzany w komórkach organizmu, zwykle osiągamy najwyższy poziom stężenia alkoholu we krwi. Następnie stężenie alkoholu we krwi spada. Wynika to głównie z tego, że alkohol jest spalany w wątrobie.

Wątroba spala alkohol do kwasu octowego

Ciało pozbywa się alkoholu poprzez spalenie (przekształcenie) w substancję zwaną aldehydem octowym, który z kolei przekształca się w kwas octowy. Odbywa się to w wątrobie. Produkt końcowy tej przemiany to kwas octowy. Kwas octowy ma niewiele znanych negatywnych lub szkodliwych skutków. Z drugiej strony aldehyd octowy jest znacznie bardziej toksyczną substancją, która może uszkadzać komórki na wiele sposobów. Na szczęście spalanie alkoholu jest normalnie kontrolowane, więc aldehyd octowy ma niewielką szansę na nagromadzenie, ponieważ zaraz po powstaniu przekształci się w kwas octowy. Wątroba ma zwykle większą zdolność do przekształcania aldehydu octowego w kwas octowy niż wytwarzania aldehydu octowego z alkoholu. Gdy tylko pierwsza dawka alkoholu zostanie wchłonięta i przejdzie przez wątrobę, rozpoczyna się spalanie alkoholu. Spalanie alkoholu zwykle rozpoczyna się więc prawie natychmiast po spożyciu alkoholu. Pierwsza godzina (godziny) po spożyciu alkoholu obejmuje zarówno wchłanianie do krwi i dystrybucję z krwi do narządów, jak i spalanie w tym samym czasie. Gdy alkohol zostanie wchłonięty i rozprowadzony w ciele, stężenie alkoholu we krwi spadnie, ponieważ jest już spalany w wątrobie. Alkohol spala się w stałym tempie, tak że poziom alkoholu we krwi spada o 0,12-0,18 promila na godzinę u większości osób, przy 0,15 promila na godzinę jako średniej wartości dla obu płci.

Wydalany z powietrzem i moczem

To spalanie w wątrobie jest główną przyczyną znikania alkoholu z organizmu. Wydalamy również alkohol z wydychanym powietrzem i moczem, ale te ilości niezmienionego alkoholu niewiele znaczą w porównaniu z ilością przekształconą w wątrobie. Ta konwersja wytwarza energię (kalorie) w wątrobie. 1 gram alkoholu daje około 7 kalorii, standardowa jednostka alkoholowa 12 gramów alkoholu daje 94 kalorii, a pół butelki wina o wadze 36 gramów daje około 250 kalorii.

Obliczanie stężenia alkoholu we krwi

Ilość spożywanego alkoholu zostanie z grubsza podzielona na procent ciała, który składa się w większości z wody tj. około 60-80 % masy ciała. U kobiet objętość dystrybucji alkoholu wynosi najczęściej od 57 do 75 % masy ciała, podczas gdy u mężczyzn wynosi zwykle od 66 do 84 % masy ciała. Zatem osoba o masie 70 kg będzie miała około 40-60 kg wody, aby rozcieńczyć ilość spożywanego alkoholu. Gdy znamy wzrost i masę ciała danej osoby możemy wykonać znacznie bardziej dokładne obliczenia. Do bardziej orientacyjnych obliczeń możemy użyć średniej objętości wody służącej do rozprowadzania alkoholu wynoszącej 68 % masy ciała. Należy tylko wiedzieć ile waży dana osoba i to, ile standardowych jednostek alkoholu spożyła. Np. 75 gramów alkoholu spożytego, masa ciała 70 kg 75 g:

68 % ∙ 70 kg = 75g: 47,6 kg = 1,58 promila

Jednak obliczenia przeprowadzone w ten sposób nie uwzględniają ani czasu wymaganego do pochłonięcia całego alkoholu, ani do jego spalenia. Spalanie alkoholu rozpoczyna się w tym samym czasie, co spożycie alkoholu i wynosi ok. 0,15 promila na godzinę. Należy zauważyć, że wyniki te mają charakter informacyjny, a są znaczące i można je obliczyć dopiero po upływie ponad 1 godziny od ostatniego spożycia alkoholu.

Utrzymaj, ale nie zwiększaj, osiągniętego poziomu promili

Obliczenia tego typu mogą również pomóc ci dowiedzieć się, co można pić, aby utrzymać, ale nie zwiększyć, osiągniętego poziomu alkoholu we krwi. Jeśli wypijesz więcej alkoholu na godzinę niż to, co daje 0,15 promila, to poziom alkoholu we krwi wzrośnie. Praktyczna zasada zapamiętywania polega na tym, że co drugą godzinę możesz wypić dawkę 0,15 promila, aby stężenie alkoholu we krwi utrzymać na względnie stałym poziomie.

Pomiar stężenia alkoholu we krwi

Stężenie alkoholu we krwi można zmierzyć z dużą dokładnością za pomocą różnych metod pomiaru. W niektórych przypadkach (na przykład w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu) pomiary do jednej setnej części mogą mieć kluczowe znaczenie w sprawach karnych. Istnieje wiele urządzeń w handlu, które można wykorzystać do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, co wskazuje na to, jakie może być stężenie alkoholu we krwi. Zawsze będą niepewności związane z pomiarem alkoholu w powietrzu jako miarą stężenia alkoholu we krwi. Po pierwsze, urządzenia powietrzne mogą mieć dość prymitywną technologię i być niestabilne. Po drugie, stężenie alkoholu w powietrzu może się znacznie różnić, nawet jeśli stężenie alkoholu we krwi jest takie samo. Dlatego pomiar powietrza, nawet przy użyciu zaawansowanego przyrządu, nigdy nie będzie w stanie zapewnić bezpiecznego wyniku pod względem stężenia alkoholu we krwi.

Skutki jednorazowego spożycia: mózg i centralny układ nerwowy

Wpływ alkoholu na mózg to najważniejsze i najciekawsze efekty jednorazowego spożycia. Gdy alkoholu w organizmie jest niewiele - zmieni on nastrój w pozytywnym kierunku, zmniejszając koncentrację, a także hamując pamięć krótkotrwałą i zdolność uczenia się. Zmysł krytyczny również będzie stępiony. U większości osób to uczucie niewielkiego wpływu wydaje się występować przy stężeniach alkoholu około 0,5 promila lub niższych. Przy tych lub nieco wyższych stężeniach alkoholu we krwi można stać się mniej krytycznym i zwiększyć apetyt na ryzyko. Nawet bez ograniczania umiejętności, te efekty alkoholowe mogą:

  • zwiększać ryzyko wypadków,
  • wywoływać agresję i przemoc wobec innych,
  • prowadzić do prób samobójczych.

Zmniejsza umiejętności, równowagę i kontrolę

Wraz ze wzrostem poziomu alkoholu we krwi, a równocześnie w mózgu następuje spadek różnych naszych umiejętności. Równowaga pogarsza się, kontrola ruchów i języka nie jest taka sama, jak wcześniej. Przy takim stężeniu alkoholu we krwi, zwykle stajemy się zmęczeni, tępi, może nas mdlić. Na poziomie 1,5 promila i wyższym większość ludzi będzie miała problem z zapamiętaniem wszystkiego, co się wydarzy, a utrata pamięci wzrośnie wraz ze wzrostem stężenia alkoholu.

Paraliż układu nerwowego

Przy bardzo wysokich stężeniach alkoholu części układu nerwowego zostaną sparaliżowane. Najniebezpieczniejszą rzeczą, jaka może się wtedy zdarzyć, jest to, że ośrodek oddechowy w mózgu jest tak bardzo zahamowany, że oddech zatrzymuje się i dochodzi do śmierci. Zawartość alkoholu od około 3,0 promila w górę może być śmiertelna. Ryzyko zagrażających życiu powikłań jest większe, jeśli jednocześnie stosujesz leki, które osłabiają mózg. Mogą to być środki uspokajające, środki nasenne, silne środki przeciwbólowe i leki przeciwpadaczkowe.

Tolerancja alkoholu

Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do picia od pewnego czasu to możemy rozwinąć tolerancję. Oznacza to, że efekty zwykle są mniejsze, gdy picie to powtarza się bardzo wiele razy w niezbyt dużych odstępach czasu.

Mechanizmy leżące u podstaw efektów zatrucia

Alkohol wpływa na komunikację między komórkami mózgu. Zwykle jedna komórka mózgowa komunikuje się z drugą, przekazując cząsteczki sygnalizacyjne, które działają na stacje odbiorcze - receptory w innych komórkach. Niskie stężenie alkoholu może wpływać zarówno na transmisję, jak i na odbiór cząsteczek sygnałowych.

Suma zmian w komunikacji komórkowej powoduje, że czujemy się dotknięci, doświadczamy wyżej wymienionych skutków alkoholu oraz zachowujemy się, myślimy i reagujemy inaczej niż to, co zwykle robimy. Alkohol nie daje nam nowego mózgu, ale zmienia coś, co zwykle tam się dzieje. Jednak pewne jest to, że komórki mózgowe nie umierają podczas zatrucia alkoholem, nawet gdy jego stężenie jest wysokie.

Kac

Po spożyciu dużej ilości alkoholu "następnego dnia" mogą wystąpić poważne dolegliwości związane z:

  • bólami głowy,
  • ogólnym dyskomfortem,
  • depresją,
  • nudnościami,
  • wymiotami.

Niewiele wiemy o tych przyczynach. Nie jest to spowodowane śmiercią komórek w mózgu, choć może się tak wydawać. Nie jest to spowodowane kumulacją aldehydu octowego. Może to być związane z wysuszeniem, przynajmniej obfitym przyjmowaniem płynów (bez alkoholu) w okresie zatrucia. Intensywność kaca jest ściśle związana z ilością i czasem trwania picia. Im większe spożycie alkoholu, tym dłuższy i większy problem. Uważa się, że przy długotrwałym działaniu alkoholu mogą wystąpić zmiany w mózgu, które trwają nieco dłużej niż zatrucie i które stają się znane jako kac. Jedynym skutecznym lekarstwem na kaca jest picie mniej alkoholu. Należy ostrzec przed większością środków przeciwbólowych, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia z żołądka i jelit.

Hormony

Spożycie alkoholu - ok. 1 promila i więcej może wpływać na poziom wielu hormonów w organizmie. Poziom hormonu antydiuretycznego, który kontroluje ilość moczu, obniży się, co spowoduje zwiększenie wydalania moczu. Zmniejszy się produkcja i poziom męskiego hormonu płciowego, testosteronu. Poziom kortyzolu hormonu stresu we krwi może wzrosnąć. Poziom innych hormonów stresu może również wzrosnąć, z nieregularnością rytmu serca. Alkohol może zakłócać regulację poziomu cukru we krwi na kilka różnych sposobów, szczególnie u diabetyków, którzy muszą zwrócić na to szczególną uwagę.

Skutki powtarzanego spożywania alkoholu

Za każdym razem, gdy pijemy alkohol, zachodzą zmiany opisane w części "Skutki pojedynczego spożycia". Nic więc dziwnego, że wypadki alkoholowe są częstsze u osób, które piją dużo i często. Jeśli pijesz dużo i często przez wystarczająco długi czas, mogą wystąpić zmiany o innym charakterze niż te, których wcześniej doświadczyłeś. Najwyraźniej pojedyncze spożycie powyżej 40-50 g (3-4 standardowe jednostki alkoholu) co drugi dzień lub codziennie przez okres dłuższy niż kilka miesięcy może wystarczyć do pojawienia się nowych lub dodatkowych efektów.

Tolerancja alkoholu

Przykładem tego, w jaki sposób wielokrotne spożywanie alkoholu może różnić się od pojedynczego spożycia, jest rozwój zwiększonej tolerancji na odurzające działanie alkoholu. Powtarzane spożywanie alkoholu inicjuje zmiany w komórkach nerwowych, umożliwiając im dostosowanie się do efektu alkoholowego. Komórki mózgowe osoby pijącej często potrzebują więcej alkoholu przed zmianą systemu odbioru sygnału niż osoby rzadko pijącej. Odzwierciedla to fakt, że pijący często "toleruje więcej" alkoholu niż wcześniej. Może to mieć praktyczne zalety, ale tak naprawdę pokazuje początkową długotrwałą zmianę w układzie nerwowym. Zmienny nastrój, siedzenie w nocy, niepokój, pocenie się, zaburzenia snu znikną, jeśli jesteś alkoholikiem przez tygodnie i miesiące.

Uzależnienie od alkoholu

Powtarzające się spożywania alkoholu wyrządza komórkom mózgu wiele zmian, które przejawiają się w zwiększonym zapotrzebowaniu na nowe spożycie alkoholu, ("uzależnienie"). Spędzasz dużo czasu na piciu alkoholu i wracasz do baru po wypiciu? Można być predysponowanym do uzależnienia od alkoholu, dziedzicznie picie może powodować przedłużoną dysfunkcję mózgu, co z kolei powoduje, że chcesz pić więcej. Staje się to błędną spiralą, z której trudno się wydostać. Aby wyjść z nałogu, trzeba długo pozostać bez alkoholu. Problemem jest dotarcie do tego długoterminowego okresu abstynencji. Świadome podejście do własnego spożywania alkoholu, z dniami i tygodniami bezalkoholowymi oraz spożywaniem ograniczonych ilości alkoholu za każdym razem, gdy pijesz, jest ważne, aby uniknąć uzależnienia.

Komentarze