Woda i środki do zachowania jej zdatności do użycia

WodaZgodnie z Światowym Programem Badania Jakości Wody (ang. World Water Assessment Programme) przeprowadzonym przez Narody Zjednoczone, ludzkość korzysta z 10% światowych zasobów słodkiej wody dla celów gospodarstwa domowego.

Jednakże, zgodnie z raportem o Światowej Dystrybucji Wody Narodów Zjednoczonych, światowa populacja rokrocznie wzrasta o około 80 milionów ludzi, co oznacza, że zapotrzebowanie na słodką wodę nieuchronnie wzrośnie do 64 miliardów metrów kwadratowych każdego roku.

Jeśli jeden olimpijski basen może pomieścić 2500 metrów kwadratowych wody, znaczyłoby to, że światowe zapotrzebowanie na wodę jest z grubsza równe dwóm i pół miliona basenów olimpijskich.

Pomimo tych statystyk ludzie nie sprawiają wrażenia zbyt zainteresowanych utrzymywaniem czystej wody do tego stopnia, że dość powszechnie lekceważy się skutki zanieczyszczenia wody przez śmieci, chemikalia i temu podobne. Narody Zjednoczone alarmują, że 2 miliony ton odpadów działalności przemysłowej człowieka zanieczyszczają źródła słodkiej wody każdego dnia. Różne ugrupowania ekologiczne ostrzegały o niebezpieczeństwie ignorowania tych skutków, z których jeden z najbardziej doniosłych jest taki, że możemy nie mieć czystej wody nadającej się do spożycia już w roku 2050.

Na szczęście, naukowcy nieustannie przeprowadzają badania w celu odnalezienia technologii filtracji wody tak, by ludzie spożywający ją byli bezpieczni. Niemniej, bakterie mnożą się i rozwijają w tak szybkim tempie, że zawsze znajdą sposób na to by dostać się do ujęć wody a nawet zbiorników wody pitnej. Przykładem jest tu legionella, bakteria występująca aż w około 50 różnych znanych rodzajach odpowiedzialnych za mogące być potencjalnie śmiertelnym zapalenie płuc. Bakteria rozwija się w rzekach i strumieniach i nawet małe jej ilości w kropli wody wystarczą, by mająca z nią kontakt osoba została zakażona.

Te chorobotwórcze bakterie są zwykle zabijanie w procesie przetwarzania wody, ale niektóre z nich są na tyle odporne, że potrafią go przetrwać. W małym stężeniu nie będą niebezpieczne dla zdrowia, ale są niezwykle wrażliwe na wzrost temperatury. Jeśli woda osiągnie optymalną temperaturę dla ich namnażania szybko zwiększają swoją liczebność. Zaleca się przeprowadzanie testów na obecność legionelli w urządzeniach sanitarnych firm, takich jak prysznice, brodziki, krany i podobne. Niektóre kraje regulują prawnie warunki sanitarne związane z użytkowaniem wody a nawet ustanawiają normy bezpieczeństwa użytkowania wody, których naruszenie przez podmioty gospodarcze publiczne i prywatne jest karalne. We wszystkich przykładach firmy powinny być bardzo sumienne kiedy chodzi o upewnienie się, że ich urządzenia sanitarne są bezpieczne i działają zgodnie z normami ustalonymi przez rząd kraju.

Poza tymi przedsiębiorstwami, ośrodki zdrowia również są ostrzegane przed zanieczyszczeniem tego typu. Zachęca się je do utrzymywania wodociągów w stanie wykluczającym jakiekolwiek zanieczyszczenie, mogące odbić się źle na zdrowiu ich pacjentów. Doradza się również klinikom dentystycznym upewnienie się, że woda, którą dostarczają pacjentom, była testowana pod kątem jej zdatności do użycia.