Rola implantów stomatologicznych

Implanty stomatologiczneImplanty są bardzo powszechnie wykorzystywane przez stomatologów, tj. może byłyby, gdyby nie fakt, że są stosunkowo drogie, ale ich funkcjonalność znacznie przekracza funkcjonalność tradycyjnych protez.

Co więcej: implanty mają zastosowanie nawet w ortodoncji i w protetycznych rozwiązaniach mieszanych tj. przydadzą się nawet pacjentom z ruchomymi protezami.

Implanty charakteryzują się wysoką użytecznością. W zależności od potrzeb pacjentów i budowy (cech konstrukcyjnych) samych implantów mogą być wykorzystane w charakterze wszczepów pod pojedyncze korony, w charakterze filarów pod mosty lub jako blokady dla protez ruchomych.

Dlaczego implanty zębów?

Implanty są bardzo polecane przez stomatologów, mimo to pacjenci przychodni stomatologicznych podchodzą do nich z dosyć dużą rezerwą - wydaje się, że wszczepy z tytanu po umieszczeniu w kości mogą być wyczuwalne lub niestabilne, albo po zabiegu implantacji grożą jakieś szczególne powikłania. Te domniemania są bezpodstawne, bo implantologia jest w tej chwili tak zaawansowaną dziedziną, że żadna implantacja praktycznie nie stanowi dla lekarzy problemu, podobnie jak inne metody protezowania pełnego i częściowego takie jak licówki.

Dobrej jakości implanty zębowe, dobrze wszczepione i odpowiednio użytkowane przez pacjenta utrzymują się w kości praktycznie bezterminowo (dożywotnio), implantacja nie grozi powikłaniami, a nawet jeśli uszkodzeniu ulegnie korona mocowana na implancie, można ją wymienić bez szkody dla samego wszczepu. Implantów nie należy się obawiać, ale (uwaga!) trzeba o nie dbać, w przeciwnym wypadku implantacja nie ma sensu.