Otyłość przyczyną wielu chorób

OtyłośćOtyłość stopniowo staje się zjawiskiem na coraz szerszą skalę. Stanowi ona poważny czynnik ryzyka różnych chorób (m. in. nadciśnienia, miażdżycy) i wiąże się również z problemami natury psychologicznej i społecznej (przykładowo: z niską samooceną, depresją czy negatywnymi postawami ze strony społeczeństwa).

Jakie mogą być przyczyny tego, że coraz więcej (i to w dodatku najczęściej młodych) osób zmaga się z problemem otyłości?

Naukowcy zauważają istnienie sytuacji, w których osoby z nadwagą jedzą mniej niż ludzie o wadze zbliżonej do nory. Istotną rolę odgrywają w ich przypadku czynniki biologiczne oraz uwarunkowania genetyczne, m. in. wolniejsza przemiana materii, czy coś, co powszechnie określa się jako „tendencje do tycia”.

Udowodniono, iż dieta matki oraz zmiany hormonalne, które zachodzą u niej w trakcie ciąży, wpływają na reakcje smakowe płodu (poprzez zmianę składu płynu owodniowego).

Inny rodzaj ludzi cierpiących na otyłość stanowią osoby, u których w okresie niemowlęctwa oraz wczesnego dzieciństwa wykształciły się nawyki i wzorce zachowań powodujących spożywanie pokarmów w zwiększonych ilościach. Wszystko dlatego, że liczba i wielkość komórek tkanki tłuszczowej jest zdeterminowana przez nawyki żywieniowe w okresie dzieciństwa. Komórki te są większe oraz liczniejsze u dzieci otyłych. Świadomość tego faktu powinna spowodować zwrócenie uwagi na dietę dzieci i w ten sposób zapobieganie nadwadze, kiedy staną się dorosłe.

W przypadku nadwagi mamy do czynienia ze zjawiskiem błędnego koła. I to w kilku odsłonach. Po pierwsze: stres oddziałujący na człowieka może powodować zwiększone spożywanie pokarmów, stanowiące prosty sposób redukcji napięcia; jak dobrze wiemy, wraz ze wzrostem ilości spożywanych pokarmów, zwiększa się również zapotrzebowanie na nie, dlatego osoba, która początkowo „zajadała stres”, zaczyna jeść coraz więcej i więcej. Po drugie: wraz ze wzrostem wagi, utrudnione staje się poruszanie. Stopniowa eliminacja aktywnego trybu życia, przyczynia się do jeszcze większej nadwagi. Podobne przykłady można mnożyć.

Ludziom otyłym, bardzo trudno jest zmniejszyć wagę ciała. Często kosztuje to bardzo dużo wyrzeczeń oraz wysiłków. Mając jednak konieczną wiedzę i zwracając uwagę na własne nawyki żywieniowe czy też sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach, w wielu przypadkach możemy zapobiec zjawisku otyłości, zanim będzie za późno. Warto więc trochę baczniej się obserwować.