Osoba pragmatyczna - kim jest? Jak się zachowuje? Czy warto być pragmatykiem?

PragmatyzmPragmatyzm to postawa wobec świata, obejmująca bycie konkretnym i rozsądnym w jego ocenie. Osoba pragmatyczna jest realistą, który patrzy na życie bez zbytniego ubarwiania. Szuka prostych, sprawdzonych i dobrych rozwiązań, nie lubi gdybania, jest obiektywny oraz działa nieco szablonowo. Skąd bierze się taka postawa, jakie są jej zalety i wady i czy warto być dziś pragmatycznym?

Historia pragmatyzmu

Korzenie pragmatyzmu jako poglądu sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy to powstał on jako konkretny nurt filozoficzny w Stanach Zjednoczonych jako opozycja do rozwijającego się równacz empiryzmu, bazującego na doświadczeniu. Za "ojca" pragmatyzmu uznaje się Williama Jamesa, amerykańskiego filozofa i psychologa.

Równowaga między sercem i rozumem
Równowaga między sercem i rozumem

Obecnie pragmatyzm uznawany jest za określoną postawę wobec życia, obejmującą obiektywne i racjonalne patrzenie na świat, poszukiwanie prostych i sprawdzonych rozwiązań, jak również wybieranie tego, co użyteczne. Pragmatyk nie lubi bujać w obłokach, jest osobą rzeczową i konkretną, skupioną na rozwiązywaniu problemów.

Jak zachowuje się osoba pragmatyczna?

Jak rozpoznać pragmatyka? Jak zachowuje się taka osoba?
Warto wiedzieć, że pragmatyk:

 • nie ulega emocjom, wpływowi chwili, ma swoje zasady i poglądy i konsekwentnie się ich trzyma - jest to bardzo ważna cecha, której należy się od nich uczyć, pomaga w budowaniu swojej tożsamości oraz sprawia, że działamy zgodnie z własnym sumieniem;
 • potrafi koncentrować się na celach i dążyć do ich realizacji bez zbytniego rozpraszania się - to także istotna zaleta pragmatyków, nie należą do grupy marzycieli ale osób twardo stąpających po ziemi, dążących do realizowania powziętych sobie działań;
 • jest doskonałym przywódcą, wręcz urodzonym liderem, potrafi zorganizować przedsięwzięcie i kierować grupą ludzi - pozwala mu to sprawdzać się w zawodach na szczeblu kierowniczym ale również zarządzać ludźmi w sytuacjach prywatnych, jest dobrym liderem grupy ale i głową rodziny, odpowiedzialnym i zorganizowanym rodzicem, partnerem.
 • bywa zbyt sztywna i mało twórcza w myśleniu, bywa, że brakuje jej kreatywności i otwartości w myśleniu i działaniu - jest to słabsza strona pragmatyków, skoncentrowanie się na działaniu sprawdzonymi sposobami może zamykać im drogę do tego, co nieznane, nowe ale czasem lepsze. Pragmatyk niestety nie lubi ryzykować, woli znane i sprawdzone sytuacje, nie przepada za nowościami i zmianami.

Zalety i wady ludzi pragmatycznych

Pragmatyzm, jak każda postawa życiowa ma swoje mocne i słabsze strony.

Jakie są zalety bycia osobą pragmatyczną?

Taka osoba przede wszystkim:

 • Jest skoncentrowana na problemie, logiczna;
 • To realista, który potrafi poradzić sobie nawet w najbardziej stresującej sytuacji;
 • Dobrze pracuje w nerwach i pod presją czasu;
 • Nie ulega emocjom, jest zawsze skupiona i gotowa do działania;
 • Wybiera proste ale sprawdzone rozwiązania, które gwarantują powodzenie w wielu sytuacjach;
 • Jest dobrym organizatorem i przywódcą, potrafi kierować grupą ludzi, przewodzić nimi i motywować do działania;
 • Jest pracowita, asertywna, aktywna i sumienna w działaniu.

Czy więc pragmatyk ma jakieś wady?

Jakie są słabsze strony bycia osobą pragmatyczną?

Czasami tacy ludzie:

 • Nie ufają swojej intuicji ale koncentrują się na logice;
 • Działają schematycznie, są sztywni w myśleniu, brakuje im kreatywności i otwartości na nowe, czasem ryzykowne rozwiązania;
 • Nie lubią ryzyka, źle czują się w sytuacjach niepewnych, nieznanych;
 • Nie lubią nowości, źle reagują na zmiany;
 • Miewają skłonności do perfekcjonizmu;
 • Lubią przewodzić i dominować, czasami aż za bardzo, miewają problemy z podporządkowaniem się;
 • W związku z powyższym mogą być uznawane za osoby kłótliwe, mające trudności z przystosowaniem się;
 • Bywają impulsywni, drażliwi, zwłaszcza, gdy ktoś postępuje niezgodnie z ich życzeniem;
 • Bywają nieprzyjemni w kontaktach z innymi, brakuje im empatii;
 • Nie lubią planować, marzyć i nie lubią ludzi, którzy poświęcają na to swój czas.

Jak widać, z jednej strony pragmatycy to urodzeni liderzy, osoby zorganizowane, skoncentrowane na działaniu i wyszukiwaniu jak najlepszym rozwiązań. Z drugiej jednak strony ich analityczny umysł zdaje się ich nieco ograniczać, brakuje im kreatywności i czasami również empatii. Ich koncentracja na działaniu może sprawiać, że cierpią na tym kontakty z innymi, mogą pojawić się problemy z okazywaniem emocji oraz naturalną bliskością z drugim człowiekiem.

Zawody dla osób pragmatycznych

Biorąc pod uwagę cechy charakteru i sposób funkcjonowania pragmatyka, można wyróżniać pewne obszary zawodowe oraz konkretne profesje, w których taka osoba sprawdzi się doskonale. Pierwszy z nich to zawody medyczne. Osoba trzeźwo oceniająca sytuację, logiczna i skoncentrowana na zadaniu będzie doskonałym lekarzem, zwłaszcza chirurgiem ale i anestezjologiem czy ratownikiem medycznym. Jeśli zdecyduje się na prace w służbie zdrowia powinna oczywiście kłaść nacisk na rozwijanie empatii, która jest w takich zawodach niezwykle istotna. W parze z analitycznym myśleniem i rozsądnym podejściem do każdego problemu powinna iść otwartość na drugiego człowieka oraz chęć niesienia mu bezinteresownej pomocy. Kolejna kwestia to zawody, związane z prawem. Osobowość o takich cechach będzie dobrym policjantem ale może zastanowić się również nad karierą w świecie prawniczym, w tym nad byciem sędzią, prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym czy prokuratorem. Trzecia grupa zawodów, to profesje, związane z ekonomią. Praktyk sprawdzi się jako ekonomista, księgowy, pracownik działu finansowego. Będzie tez dobrym informatykiem i rzecznikiem prasowym. Sprawdzi się także w zawodach inżynierskich, zwłaszcza, związanych z projektowaniem i konstruowaniem. Będzie doskonałym projektantem, architektem czy budowlańcem. Dla niego są także zawody, związane z wykonywaniem instalacji oraz ich naprawą. Może zostać dobrym elektrykiem, hydraulikiem, ślusarzem czy murarzem. Jego analityczny umysł oraz koncentracja na wykonywanych zadaniach sprawią, że odnajdzie się w zawodzie mechanika samochodowego. Wiele cech pragmatyków przydaje się także w zawodach, związanych z edukacją. Osoby pragmatyczne będą dobrymi nauczycielami czy wykładowcami akademickimi. Jeśli jednak zdecydują się na taką ścieżkę kariery, muszą bardzo silnie pracować nad rozwijaniem kreatywności oraz empatii.

Czy warto być dzisiaj pragmatykiem?

Na powyższe pytanie niełatwo jest jednoznacznie odpowiedzieć. Pragmatyk, jak wiemy, ma swoje zalety i wady, mocniejsze i słabsze strony. Czy opłaca się być dziś pragmatykiem? Analitykiem o konkretnych zasadach, który nie lubi tego, co nowe, ma trudności z okazywaniem emocji i kreatywnym podejściem do życia? Z pewnością wiele cech ułatwią życie we współczesnym świecie i te cechy warto w sobie rozwijać. Mowa oczywiście o asertywności, umiejętności logicznego rozumowania, zdolności działania w stresie, analitycznym opracowywaniu problemów oraz umiejętności zarządzania innymi. Są to cechy i zdolności, które przydadzą się nam zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Sandra Pawlak
Dziennikarka, psycholog, blogerka. Ciekawska i analityczna obserwatorka życia.

Komentarze