Natręctwa - co warto wiedzieć na ich temat?

NatręctwaNatręctwa mogą być traktowane jako "śmieszny" problem, w istocie jednak są poważnym zagrożeniem dla każdego człowieka. Natręctwa mogą utrudniać w znacznym stopniu normalne funkcjonowanie, mogą też prowadzić to wielu poważnych konsekwencji. Co warto wiedzieć na temat natręctw? Czy istnieje sposób, który pozwala skutecznie pokonać natręctwa? Czym właściwie są natręctwa?

Natręctwami zwykło się określać te myśli lub czynności, które skupiają się wokół jednej kwestii. Natręctwa to nic innego, jak wewnętrzny przymus ulegania natrętnym myślom lub wyobrażeniom, które mogą przejawiać się na wiele sposobów. Łączy je jedno - człowiek, wbrew swej woli, wykonuje "narzucone" czynności. Robi to z powodu przymusu - uczucia, które osobom dotkniętym problemem natręctw towarzyszy niemal na każdym kroku.

Skąd biorą się natręctwa?

Jak to się dzieje, że natręctwa mogą stać się poważnym problemem o chorobowym nasileniu?

Często natręctwa stają się przypadłością tych osób, które całkowicie świadomie biorą na swe barki zbyt wielki ciężar. Nadmierne obciążanie się pracą to jedna z tych przyczyn natręctw, z którą w dzisiejszych czasach można się spotkać dość często. brak odpoczynku i życie w stresie to czynniki, które sprzyjają natrętnym myślom oraz czynnościom, które wykonuje się często zupełnie nieświadomie, pod wpływem dziwnego przymusu.

Kiedy natręctwa można potraktować jako chorobę?

Natręctwa mogą być tylko drobną niedogodnością, mogą się jednak przemienić w poważny problem. Natręctwa o nasileniu chorobowym to dolegliwość, której nie można lekceważyć. Kiedy jednak można mówić o natręctwach jako o zagrożeniu dla zdrowia? Bez wątpienia natręctwa stają się poważnym problemem w chwili, gdy zaczynają im towarzyszyć stany lękowe oraz w chwili, gdy wykonywanie pewnych czynności zaczyna przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu. Jakie natręctwa można spotkać najczęściej? Natręctwa mogą przybierać różne formy.

Natrętne myśli

Natrętne myśli to jedna z tych form, które pojawiają się najczęściej. W takim przypadku osoba cierpiąca z powodu natręctw uparcie wraca myślami do jednego problemu. Natrętne myśli mogą się skupiać np. na usilnej próbie przypomnienia sobie jakiejś informacji lub na nieustannym powtarzaniu w myślach jakiegoś zwrotu lub melodii. Częstą formą natrętnych myśli jest rozważanie na temat tego, czy wychodząc z domu na pewno pozamykaliśmy okna lub czy wyłączyliśmy z prądu wszystkie urządzenia. Takie natrętne myśli są uciążliwe, nie są jednak jeszcze chorobą. Gorzej, gdy towarzyszą nam one zbyt często i są tak silne, że zaczynają utrudniać skupienie się na wykonywaniu bieżących zadań. Często osoby, które mają problemy z tak natrętnymi myślami, reagują agresywnie, co staje się kolejną przyczyną ich problemów z otoczeniem.

Natrętne czynności

Innym problemem są natrętne czynności. Przymus wykonywania i powtarzania pewnych czynności staje się niekiedy tak silny, że osoba dotknięta taką formą natręctwa nie jest w stanie z wykonania owej czynności zrezygnować. Co gorsza, często takie czynności wykorzystuje bezwolnie i nieświadomie. Przykładów takich zachowań jest wiele. Wśród tych problemów, które pojawiają się bardzo często, wyróżnia się natrętne mycie rąk oraz podświadome wykonywanie pewnych gestów - nie zawsze w odpowiednim momencie.

Czy natręctwa można pokonać?

Osoby dotknięte takim problemem wiedzą doskonale, że niegroźne z pozoru natręctwa mogą poważnie utrudniać życie. Bez wątpienia są one problemem, którego nie można ignorować i z którym należy walczyć. W jaki sposób można tę walkę poprowadzić? Specjaliści zalecają skupienie się na czymś, co oderwie pacjentów od natrętnych myśli i pozwoli im się skupić na innej sprawie. Zalecane jest zatem uprawianie sportów lub spotykanie się z przyjaciółmi. Osoby starające się walczyć z takimi problemami muszą też zadbać o to, by znaleźć w ciągu dnia czas na relaks i wypoczynek. Przemęczenie (zarówno fizyczne, jak i psychiczne) jest przecież jednym z tych czynników, które wyjątkowo sprzyjają rozwojowi natręctw.

Komentarze