Lojalny, czyli jaki? Lojalność wobec siebie, w związku, w pracy

Lojalna kobietaCzłowiek lojalny jest szczery i uczciwy w relacji z drugą osobą, dotrzymuje słowa zarówno w trakcie rozmowy, jak również w sytuacji braku bezpośredniego kontaktu, postępuje zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, jest wierny, darzony zaufaniem. Warto przeanalizować, jak ważna jest lojalność w różnych sferach naszego życia: wobec siebie, w związku, wobec przyjaciół, w pracy. Dowiedz się czym jest lojalność i jak być lojalnym?

Lojalność wobec siebie

Pierwszą kwestią jest bycie lojalnym wobec siebie. Zwykle dbamy o to, aby być taką/takim wobec kogoś:

 • rodzica,
 • przyjaciela,
 • ukochanej osoby,
 • swoich pracowników.

Warto jednak zacząć od siebie. Każdy z nas ma jakieś zasady, reguły i wartości, jakimi kieruje się w życiu.

Bycie lojalnym wobec siebie to:

 • bycie wobec siebie szczerym;
 • stawianie realnych celów i wymagań wobec samego siebie;
 • przyjmowanie określonej postawy w konkretnych sytuacjach;
 • trzymanie się swojego zdania mimo sprzeciwu ogółu;
 • bycie świadomym swoich zalet i wad - akceptowanie siebie takim, jakim się jest.

Osoby lojalne wobec siebie są świadome swojej wartości, swoich możliwości i potrzeb. To ludzie zorientowani na cel ale i pełni pasji. Żyją w zgodzie z samym sobą i mają odwagę bronić swoich praw. Są asertywni, tolerancyjni i szczerzy w kontaktach z innymi. Skoro są tacy wobec siebie, powinni robić wszystko, aby zachować tą postawę także wobec innych.

Lojalność w związku

Na czym polega lojalność w związku? Co jest ważne w tej kwestii w relacji dwóch, zakochanych w sobie osób? W związku bardzo ważne jest wzajemne szanowanie się partnerów. Dwie osoby powinny sobie nawzajem ufać oraz uznawać swoje potrzeby za równie ważne. Istotne jest szanowanie swojego zdania ale i swoich emocji, dawanie sobie prawa do przeżywania różnych stanów i nastrojów. W związku lojalność obejmuje również bycie wobec siebie szczerym, dotrzymywanie słowa oraz trzymanie się wcześniej ustalonych zasad i granic. Dwie osoby powinny działać dla dobra związku i mówić odpowiednio wcześniej o wszystkim, co według nich jest niedobre dla relacji. Należy przejmować odpowiedzialność za swoje decyzje ale i czuć się odpowiedzialnym za partnera. W lojalności w związku nie ma miejsca na szantaż emocjonalny oraz inne techniki manipulacyjne.

Lojalność w związku

Lojalność wobec przyjaciół

Warto wspomnieć również też o lojalności wobec przyjaciół. W relacji przyjacielskiej lojalność jest wartością bardzo istotną, jednym z jej filarów. Oznacza bowiem bycie wobec przyjaciela szczerym, uczciwym, darzenie go zaufaniem oraz szanowanie jego myśli i poglądów.

Lojalny przyjaciel będzie zawsze:

 • stał przy bliskiej osobie,
 • wspierał ją,
 • motywował do działania,
 • krytykował konstruktywnie, gdy jest to konieczne.

Doskonale wiemy, że nie zawsze jest to łatwe. "Trzeba być bardzo dzielnym, by stawić czoło wrogom, ale tyle samo męstwa wymaga wierność przyjaciołom" - Joanne K Rowling "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Warto jednak dbać o rozwijanie tej zdolności oraz pielęgnować ją w każdej relacji przyjacielskiej.

Lojalność w pracy

W pracy również powinniśmy być lojalni: wobec swojej firmy, miejsca pracy, szefa, współpracowników. Taki pracownik to bardzo cenny nabytek dla każdego pracodawcy. Jakich osób poszukują przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim osób:

 • pracowitych, sumiennych i skoncentrowanych na swoich obowiązkach;
 • odpowiedzialnych za siebie i swoją pracę;
 • wiernych danej firmie, zainteresowanych jej działalnością ale i rozwojem;
 • chętnych do samorozwoju, działających korzystnie na rzecz przedsiębiorstwa;
 • szczerych i uczciwych w codziennych kontaktach z innymi;
 • czujących więź z firmą, innymi pracownikami, zainteresowanych sprawami firmy, również wtedy, gdy ma kłopoty;
 • aktywnie włączających się w działania na rzecz firmy poza godzinami pracy, np. w ramach targów promocyjnych itp.
 • chroniących dobro firmy przed konkurencją, stosujących się do zasady tajemnicy zawodowej.

Lojalność w pracy

Jak widzimy, lojalność w pracy obejmuje zarówno relacje z innymi, jak również stosunek do firmy, szefa i współpracowników. Lojalny pracownik to osoba sumienna, aktywna, chętna do pracy, zainteresowana nią oraz zorientowana na działanie na korzyść firmy.

Lojalny czy nie? Jak to rozpoznać?

Pamiętajmy, że czasami brak lojalności można pomylić z czymś innym, można również mylnie ocenić, że ktoś nie jest lojalny, a tak naprawdę jest. Jak to rozróżnić?

Lojalność to:

 • uznanie uczuć swoich i drugiej strony jako równoważnych;
 • asertywne bronienie swojego zdania;
 • wyzbywanie się agresji i niesprawiedliwej krytyki w relacji z drugim człowiekiem;
 • dotrzymywanie słowa i obietnic;
 • przejmowanie odpowiedzialności za swoje słowa, czyny i decyzje;
 • przestrzeganie ustalonych granic i zasad;
 • bycie szczerym wobec siebie, mówienie prawdy.

Nie zapominajmy, że lojalnością jest także:

 • skrytykowanie kogoś w sposób konstruktywny i trafny;
 • postawa asertywna bez obrażania drugiej osoby;
 • mówienie wprost o swoich potrzebach ale z poszanowaniem praw drugiej strony.

Za to lojalnością nie jest:

 • jawne i niesprawiedliwe krytykowanie drugiej osoby;
 • bycie nieszczerym, niedotrzymywanie słowa;
 • ośmieszanie i żartowanie z partnera, gdy jest to dla niego raniące;
 • obmawianie drugiej osoby pod jej nieobecność;
 • umyślne działanie na szkodę drugiej osobie;
 • wyjawienie osobom trzecim naszych sekretów;
 • manipulowanie, stosowanie szantażu emocjonalnego, gróźb i presji.

Lojalność konsumencka

Bardzo istotnym w dzisiejszych świecie terminem jest lojalność konsumencka. Co jest bowiem cenniejsze dla danej marki niż lojalny klient: to efekt skutecznej reklamy ale i dobrej jakości produktów czy usług - gdy klient do nas wraca i wybiera nasza ofertę spośród propozycji konkurencji. O takiej konsumenckiej moralności mówimy wtedy, gdy klient zakłada, że dana marka i jej produkty najlepiej spełniają jego oczekiwania oraz odpowiadają jego potrzebom. Taki klient wybiera je i nie ma potrzeby kupowania innych produktów marek konkurencyjnych. Zwykle takich stałych klientów marki nagradzają, np. otrzymują oni atrakcyjne zniżki, możliwość przystępowania do programów lojalnościowych, brania udziału w konkursach itp. Każda firma w tej kwestii prowadzi wiele działań promocyjnych oraz wizerunkowych, zależnych od jej profilu działalności.

Temat lojalności, jak i szczerości oraz prawdomówności powinien być dziś często poruszany, aby przypominać ludziom, jak ważne są te wartości w relacji z samym sobą i drugim człowiekiem. Lojalność powinna być jedną z nadrzędnych postaw moralnych dla każdego z nas. Dbajmy o nią i doskonalmy ją każdego dnia, ponieważ "[...] nasza lojalność jest uwarunkowana genetycznie" (Jo Nesbo, "Upiory").

Sandra Pawlak
Dziennikarka, psycholog, blogerka. Ciekawska i analityczna obserwatorka życia.

Komentarze

Marek
Brak lojalności w związku to niewierność, to naruszenie Waszej małej umowy społecznej, to oszukiwanie, to łamanie obietnicy i to zdrady. Może być trudno wiedzieć, co zrobić, jeśli odkryjesz, że twój partner był niewierny, ale pamiętaj, że tu nie chodzi o ciebie - chodzi o to, że on zdradza ciebie i twój związek z nim! Jeśli nie chce być lojalny, to może nie jest to właściwa osoba dla ciebie? Jest wiele powodów, dla których ludzie zdradzają swoich partnerów: niektórzy są po prostu źli; niektórzy myślą, że są lepsi od innych; niektórzy są po prostu samolubami, którzy nie dbają o nikogo poza sobą... ale niezależnie od tego, jakie są ich powody, jedna rzecz jest prawdziwa: zdradzający zawsze kończą przyłapani!