Jak dbać o zdrowie? Porady

Jak dbać o zdrowie?Dobra kondycja zdrowotna jest podstawowym warunkiem satysfakcjonującego życia. Prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu jest konieczne, by mógł on sprawnie funkcjonować w społeczeństwie, umożliwia podejmowanie skutecznych działań w różnych dziedzinach życia, takich jak aktywność zawodowa, intelektualna czy też życie rodzinne. Obecnie zdrowie rozpatruje się w kilku kategoriach, które równolegle składają się na ogólny dobrostan naszego stanu.

Jak dbać o zdrowie?

Wyróżnia się: zdrowie fizyczne, psychiczne (emocjonalne i umysłowe), społeczne i duchowe. Wszystkie te aspekty są bardzo ważne, wadliwość jednego z nich wpływa najczęściej negatywnie na stan całego organizmu, utrudniając optymalne funkcjonowanie. Jak podaje World Health Organization, organizacja zajmująca się ochroną zdrowia, na zdrowie zarówno jednostkowe, jak i społeczne, wpływa wiele czynników, wśród których wymienia się takie jak:

 • środowisko życia,
 • czynniki genetyczne,
 • szeroko rozumiany styl życia, na który składają się np.:
  1. codzienne wybory żywieniowe,
  2. warunki ekonomiczne,
  3. stosunki z bliskimi oraz możliwość dostępu,
  4. jakość opieki zdrowotnej (środków mających na celu zapobieganie i leczenie wszelkich rodzajów chorób).

Tak więc kwestia ludzkiego zdrowia to sieć wzajemnych zależności, spośród których każda wywiera znaczący wpływ na całokształt naszego samopoczucia. Obecnie popularna jest postawa służąca zapobieganiu i zmniejszaniu prawdopodobieństwa wystąpienia chorób u człowieka, która przejawia się w świadomym podejmowaniu działań służących zachowaniu dobrego stanu organizmu. Wśród głównych założeń wymienia się takie elementy jak zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna, mające na celu polepszanie ogólnej kondycji zdrowotnej.

Prawidłowa dieta

To, jaka dieta będzie miała najlepszy wpływ na zdrowie często zależy od indywidualnego człowieka, nie ma uniwersalnej diety, która odpowiadałaby preferencjom i wymaganiom każdego człowieka. Jednak wśród fundamentalnych założeń zdrowego odżywiania wyróżnia się takie reguły jak:

Zbilansowanie
Zapewnienie dostatecznej ilości wszystkich składników odżywczych, głównymi są tutaj białka, węglowodany i tłuszcze.

Dostarczenie odpowiedniej ilości kalorii
Zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża ilość składników energetycznych źle wpływa na organizm, mogąc wywołać takie zaburzenia jak niedożywienie lub nadwaga i otyłość.

Regularność
Posiłki powinny być spożywane w określonych odstępach czasowych, najczęściej mówi się, że co 3-4 godziny.

Coraz częściej mówi się także o wykluczaniu z diety produktów pochodzenia zwierzęcego, zarówno ze względu na ich wpływ na ludzki organizm, jak i środowisko.

Aktywność fizyczna

Wśród zalet podejmowania częstej aktywności fizycznej wymienia się:

 • zapobieganie gromadzeniu się tkanki tłuszczowej,
 • zwiększenie wydolności oddechowej,
 • lepsze ukrwienie i dotlenienie tkanek i wydzielanie się tzw. hormonów szczęścia, które poprzez stabilizowanie balansu chemicznego w mózgu wspomagają optymalny stan naszego zdrowia psychicznego, które jest równie ważne, jak to fizyczne.

Dodatkowe elementy wpływające na prawidłowe zdrowie organizmu

Eksperci zajmujący się zdrowiem zwracają także uwagę na istotność takich rzeczy jak:

 • optymalna ilość snu, wahająca się u dorosłego człowieka w granicach 8 godzin dziennie,
 • odpowiednie zbalansowanie życia zawodowego i rodzinnego,
 • unikanie nadmiernej ilości sytuacji wywołujących wzmożony stres
 • i także, może nawet przede wszystkim, stronienie od korzystania z różnego rodzaju używek, które z reguły odznaczają się fatalnym wpływem na stan naszego organizmu.

Takim przykładem są papierosy, których palenie powoduje m. in uszkodzenie tkanek i przyśpieszenie procesu starzenia. Pozytywny wpływ na nasze zdrowie ma także przebywanie na świeżym powietrzu i ekspozycja na światło słoneczne, tak więc optymalnym środowiskiem dla ludzkiego zdrowia wydają się być obszary wiejskie, ze względu na małą ilość spalin i zazielenienie krajobrazu, umożliwiające kontakt z naturą.

Ważne jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, dlatego coraz większą popularnością cieszą się różne inicjatywy, w tym także edukacyjne, takie jak programy edukacji prozdrowotnej w szkołach, mające na celu szerzenie świadomości na temat kształtowania odpowiednich nawyków. Proces rozwoju edukacji zdrowotnej jest widoczny na przestrzeni ostatnich lat, wzrost zainteresowania tym aspektem stwarza szanse na przeniesienie akcentów ze zdrowia somatycznego na psychospołeczne, które wciąż bardzo często jest zaniedbywane na łamach tego dyskursu.

Niestety, w licznych edukacyjnych programach profilaktycznych nie rozważa się jednak całościowego podejścia, ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności życiowych, pozwalających na stałe utrzymanie zdrowia. Stan zdrowia ma ogromny wpływ na całość życia, ponieważ zaniedbywany przekłada się na inne dziedziny ludzkiej aktywności - dlatego nie można go lekceważyć, dbać zarówno o swoje zdrowie, jak i ludzi wokół siebie, zwracać uwagę na ich zachowania. Stan zdrowia pojedynczych ludzi przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie całego społeczeństwa.

Zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki i świadome wybory społeczeństwa, organizacji, społeczności państwowych i prywatnych a także jednostek. Warto posiadać chociażby fundamentalną wiedzę na ten temat, gdyż można w znaczący sposób poprawić jakość swojego życia. Działania wspomagające dbanie o zdrowie powinno być ważną częścią naszego codziennego życia.

Komentarze