ESFJ (osobowość typu Doradca) - cechy, zalety, wady, znani Doradcy

ESFJ - DoradcaESFJ to jeden z 16 typów osobowości, zawartych w modelu MBTI, stworzonym na podstawie testu Myers-Briggs, opartego na koncepcji psychologa Carla Junga. ESFJ to typ określany mianem Doradcy. Takie osoby to ekstrawertycy, uwielbiający przebywać wśród innych. Starają się jak mogą, aby każdy był zadowolony, lubią przewodzić, przy tym są wspierający i wiele rzeczy robią bezinteresownie. Doradcy stanowią około 12% społeczeństwa, czy i Ty do nich należysz?

ESFJ - Osobowość typu Doradca

Doradca w skrócie zwany jest ESFJ (ang. Extraverted Sensing Feeling Judging - Ekstrawertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia). Osoby o tym typie osobowości są bardzo towarzyskie, uwielbiają przebywać z innymi, rozmawiać z nimi, organizować im czas. Są to osoby bardzo otwarte, tolerancyjne ale i empatyczne, działające altruistycznie, wspierające i pomocne. To ludzie godni zaufania, rozsądni i odpowiedzialni, można na nich polegać. Zwykle cechuje ich wysoki poziom charyzmy, mają zdolności przywódcze.

Cechy Doradcy

Jakie cechy są typowe dla Doradcy? Warto to uporządkować. Doradca to osoba, która:

 • woli towarzystwo innych niż przebywanie w samotności, z bycia z innymi czerpie radość i energię, jest więc typowym ekstrawertykiem;
 • uwielbia współpracę, nie lubi działać samotnie;
 • z innymi ludźmi tworzy ciepłe, życzliwe, partnerskie relacje;
 • ma tendencję do dominowania, lubi delegować pracę, organizować innym czas;
 • dobrze radzi sobie w przypadku zadań rutynowych, powtarzalnych;
 • miewa problemy z przyjmowaniem krytyki;
 • bywa zbyt sztywna i może brakować jej elastyczności.

Ponadto osoby o typie osobowości ESFJ:

 • mają charyzmę, która pozwala im przyciągać do siebie ludzi;
 • posiadają ugruntowany system wartości, którymi kierują się w życiu;
 • są ludźmi wrażliwymi na ludzką krzywdę, kieruje nimi empatia;
 • potrzebują poparcia innych, aby czuć się doceniani.

Doradcy mają wiele wspólnego z uprzejmymi Pośrednikami, oddanymi Obrońcami oraz spokojnymi Rzecznikami.

Doradca w rodzinie i w związku

Jak funkcjonuje Doradca w życiu prywatnym? W rodzinie Doradca jest duszą towarzystwa ale i osobą, która dba o wszystkich i każdego z osobna. Wspiera, pomaga, jest obok. To troskliwy rodzic, dla którego liczą się przede wszystkim potrzeby emocjonalne dziecka. Rodzic-Doradca jest blisko swoich pociech, niezależnie od ich wieku. Zwykle ma z nimi relacje partnerskie, ale jednocześnie jest ich autorytetem. Partner-Doradca również jest osobą ciepłą, życzliwą i wspierającą. Bycie z nim z związku pozwala nam czuć się bezpiecznie, mamy do niego zaufanie, wiemy, że to człowiek szczery i lojalny.

ESFJ w pracy zawodowej

A co z karierą zawodową Doradcy? Najlepiej, gdyby mógł on wykazać się w pracy swoją charyzmą, empatią oraz otwartością na kontakty z ludźmi. Wymarzonymi zawodami dla Doradców są te, w jakich mogą… doradzać i wspierać innych. Doradcy mogą znaleźć zatrudnienie jako terapeuci, psychologowie, lekarze (zwłaszcza pediatrzy), pielęgniarki, opiekunki dziecięce czy opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, pracownicy hospicjów czy domów opieki. Mogą rozważyć również zatrudnienie w administracji publicznej, oświacie czy sekcji public relations gdzie przyda się ich charyzma. Sprawdzą się także jako ekonomiści czy księgowi. Zawodami dla Doradców są także agent ubezpieczeniowy, agent nieruchomości, rzecznik prasowy oraz branża HR. Doradcy często poza pracą udzielają się charytatywnie, np. jako wolontariusze, co pozwala im spełniać się społecznie.

ESFJ - cechy Doradcy

Czy i Ty jesteś Doradcą? - Test

Chcesz wiedzieć, czy jesteś osobą o typie osobowości ESFJ? Wydaje Ci się, że masz wiele jego cech? Odpowiedz na pytania i przekonaj się, czy masz rację.

 1. Wolę być z innymi niż spędzać czas samotnie;
 2. Dbam o to, aby moje relacje z innymi były jak najlepsze;
 3. Uwielbiam wszystko organizować i działać według ustalonego planu;
 4. Czuję niepokój na myśl o czymś nowym, nieznanym;
 5. Jestem osobą bardzo emocjonalną;
 6. Czasami mam problemy z przyjmowaniem krytyki pod moim adresem;
 7. Przejmuje się tym, co mówią i myślą inni ludzie;
 8. Jestem osobą pracowitą i bardzo angażuję się w to, co robię;
 9. Lubię przewodzić innymi;
 10. Lubię robić dla innych coś zupełnie bezinteresownie.

Większość odpowiedzi twierdzących? Zapewne Doradca to Twój typ osobowości.

*Test został stworzony na potrzeby artykułu, ma charakter poglądowy, może jedynie sugerować pewne kwestie, nie zastąpi badania osobowości przeprowadzonego przez psychologa.

Bycie Doradcą - zalety i wady

ESFJ - zalety i wady Doradcy

Doradcy mają wiele zalet i wad. Warto je poznać i dowiedzieć się, co jest mocną, a co słabszą stroną osób o tym typie osobowości.

Do zalet osób ESFJ należą z pewnością:

 • wrażliwość na innych i empatia - to największa zaleta osób ESFJ. Są to osoby bardzo wrażliwe na potrzeby innych, o wysokim poziomie empatii, co sprawia, że działają, wspierają i pomagają na miarę swoich możliwości;
 • chęć niesienia pomocy bez zadośćuczynienia - kolejna zaleta jest związana z poprzednią: Doradcy są altruistami, działają bez oczekiwania na zapłatę czy nawet podziękowanie. Ich dobroć zostaje zwykle odwzajemniona, a oni sami postrzegani są jako osoby dobre, życzliwe i lojalne. Bardzo często podejmują dodatkową działalność w ramach pracy charytatywnej;
 • otwartość na kontakty z innymi - doradcy są osobami bardzo towarzyskimi, życzliwymi, otwartymi na innych. Pomaga im to w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rodziną czy przyjaciółmi. Osoby ESFJ mają zwykle szerokie grono znajomych. Dodatkowo, bardzo dbają o to, aby relacje z innymi były jak najlepszej jakości;
 • doskonała organizacja pracy własnej - Doradcy są doskonałymi organizatorami, uwielbiają przygotowywać sobie plan działania i skrupulatnie go realizować. Źle pracują w chaosie, wolą dokładnie wiedzieć co i jak mają wykonać.

Z kolei do wad osób o typie osobowości ESFJ zaliczyć można:

 • zbytnia wrażliwość na krytykę - Doradcy bardzo źle reagują na krytykę. Mają trudności z przyjmowaniem negatywnych informacji na swój temat nawet wtedy, gdy krytyka jest zasadna. Wpływa ona bardzo negatywnie na ich pewność siebie;
 • liczenie się ze zdaniem innych - w wielu sytuacjach osoby o typie osobowości ESFJ bardzo liczą się ze zdaniem innych, co wiąże się z poprzednią słabszą ich stroną. Dla Doradców zdanie innych ma kluczowe znacznie przy kształtowaniu się ich pewności siebie ale i systemu wartości;
 • nadmiernie poświęcanie się dla innych - Doradcy są osobami bardzo empatycznymi i życzliwymi w kontaktach z innymi - niestety - mają również tendencję do nadmiernego poświęcania się dla innych. Jednocześnie zapominają o sobie i swoich potrzebach, co może negatywnie odbijać się na ich samoocenie;
 • unikanie konfrontacji w konflikcie - osoby ESFJ mogą również mieć tendencję do unikania konfrontacji w przypadku sprzeczki. Wycofują się z kłótni, wolą jej unikać, nie chcą na forum wymieniać zdania z innymi. Wolą załatwiać spory polubownie, choć czasem prowadzi to do niejasności.

Znani Doradcy

Poniżej lista znanych osób ze świata filmu i muzyki, którzy są reprezentantami typu osobowości zwanego Doradcą. Należą do nich:

 • Dany Glover;
 • Eddie Murphy;
 • Grażyna Torbicka;
 • Natasza Urbańska;
 • Dorota Gardias;
 • Edyta Herbuś;
 • Robert Janowski;
 • Beata Kozidrak.

Komentarze