Badania w medycynie wewnętrznej - elektrokardiografia, ultrasonografia

Badanie elektrokardiograficzne EKGMedycyna wewnętrzna w procesie diagnozowania chorób bazuje na wielu badaniach. Jednym z nich jest badanie EKG, czyli elektrokardiografia.

Celem tego badania jest rozpoznawanie chorób serca.

Badanie EKG - elektrokardiografia

Metoda polega na elektrycznej rejestracji pracy mięśnia sercowego. Badanie wykonuje się z poziomu klatki piersiowej, do jakiej przyczepione są specjalne czujniki.

Wyniki odczytujemy w postaci krzywej, rysowanej na papierze milimetrowym, obecnie coraz częściej na monitorze komputera. Kolejnym badaniem, przeprowadzanym w diagnostyce chorób wewnętrznych, jest USG, czyli ultrasonografia.

Badanie USG - ultrasonografia

Jest to badanie nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne. Pozwala na szybkie uzyskanie przekroju badanego miejsca z bardzo dużą dokładnością. Badanie USG jest stosowane w przypadku podejrzenia wielu schorzeń. Obecnie wykonuje się USG jamy brzusznej, płuc, nerek czy innych narządów wewnętrznych. jednym z zastosowań tego badania jest również diagnostyka płodu. Kolejnym badaniem jest gastroskopia, stosowana w diagnostyce schorzeń górnych części układu pokarmowego. Badanie polega na wprowadzeniu do przełyku miękkiego przewodu, zakończonego kamerką, która przekazuje obraz z wnętrza ciała.

Dzięki tej metodzie można badać zarówno przełyk, żołądek jak i dwunastnicę. Dzięki badaniu możliwe jest wykrywanie takich schorzeń, jak: zapalenie błony śluzowej przełyku, rak przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka czy choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Gastroskopia jest bezbolesna, ale dla pacjenta, zwłaszcza w początkowej fazie, może być nieprzyjemna. Do diagnozowania chorób dolnych dróg układu pokarmowego służy kolonoskopia. Przez odbyt wprowadza się specjalny wziernik, który służy do oglądania jelita grubego.

Wskazaniami do wykonania tego badania jest podejrzenie raka jelita grubego, podejrzenie zaburzeń wchłaniania, wrzodziejące zapalenie jelita czy biegunki o nieustalonych przyczynach. Przed badaniem zaleca się głodówkę. Kolonoskopia jest nieprzyjemna, ale bezbolesna. Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej.