ADHD - co to jest, objawy, pomoc

ADHDCo to jest ADHD?

Jednym z często rozpoznawanych zaburzeń, które są rozpoznawane u dzieci w wieku szkolnym jest choroba, która jest powszechnie znana pod tajemniczym skrótem ADHD.

Skrót ten po polsku należy tłumaczyć jako: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Na temat ADHD krąży wiele nieprawdziwych informacji, które są krzywdzące zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców.

Objawy ADHD

Objawy ADHD można zauważyć jeszcze przed pójściem dziecka do przedszkola albo szkoły. Oznaki te są jednak zazwyczaj bagatelizowane przez opiekunów dziecka, ponieważ zazwyczaj nie są one aż tak wyraźne. Bywa też, że choroba ta pojawia się dopiero później, w tym nawet w okresie dojrzewania. Niepokój powinny wzbudzać takie oznaki jak:

  • zbyt duża ruchliwość - dziecko nie potrafi siedzieć spokojnie, wydaje dziwne dźwięki, często nerwowo rusza rękami, biega w kółko,
  • dziecko nie kontroluje swojego zachowania i nie wyciąga wniosków z popełnianych błędów, bardzo szybko traci koncentrację, rozprasza go nawet niewielki bodziec,
  • dziecko nie pamięta co ma zrobić, wydaje się być mało spostrzegawcze, ma nieprawidłowe relacje z innymi dziećmi, nie potrafi przegrywać, krzyczy, nieświadomie robi innym krzywdę, nie ma kontroli nad własnymi emocjami.

Wczesna diagnoza pozwala na znaczne zredukowanie powyższych objawów, co pozytywnie wpływa na życie całej rodziny. Niestety, jeżeli ADHD nie zostanie rozpoznane na czas pojawiają się dodatkowe problemy. Dziecko z ADHD może się stać agresywne albo mieć depresję. Wszystko dlatego, że nie otrzymało na czas pomocy.

ADHD Pomoc

Pomoc w ADHD - zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi składa się z kilku grup działań:

  • psychoedukacji, w tym m. in. poradnictwa dla rodziców oraz nauczycieli,
  • zmianie metod wychowawczych, w tym ukierunkowanie na chwalenie dziecka, spędzanie z nim dużej ilości czasu, angażowanie go w życie rodziny,
  • dostosowanie metod nauczania dziecka do jego możliwości,
  • psychoterapia,
  • farmakoterapia.